Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
February 21
Image Size
859 KB
Resolution
717×950
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,404 (2 today)
Favourites
139 (who?)
Comments
25
Downloads
44
×
Head of buddha by Sithzam Head of buddha by Sithzam
Head of buddha | my project 365 | Art book
.................................
Add a Comment:
 
:iconducduytran:
ducduytran Featured By Owner Aug 31, 2014
anh vẽ đẹp quá. đây là anh vẽ máy hay vẽ tay ạ ?
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Aug 31, 2014   Traditional Artist
vẽ tay nha em 
Reply
:iconmowgli-nejin:
Mowgli-Nejin Featured By Owner Jun 4, 2014  Hobbyist Interface Designer
sooooo dope!
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Jun 4, 2014   Traditional Artist
=]]
Reply
:iconaiimeee:
aiimeee Featured By Owner May 4, 2014
:squee: 
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner May 4, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:icondiamond1795:
diamond1795 Featured By Owner Mar 19, 2014
Its is beautiful in every single detail! 
Love it!
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Mar 20, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconxuanngoc:
xuanngoc Featured By Owner Mar 8, 2014
có cảm giác thật buồn :'c và dường như mất đi sự từ bi. Đó là sự khó khăn rất lớn khi minh họa tôn giáo nếu không nhìn nhận mà đặt mình trong đó, cảm nhận mọi thứ mà không phải từ các giác quan. Dù sao cũng cảm ơn ạ!
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Mar 8, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
Add a Comment: