Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 15, 2013
Image Size
955 KB
Resolution
770×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,257 (1 today)
Favourites
174 (who?)
Comments
40
Downloads
77
×
Mid Autumn 2013 by Sithzam Mid Autumn 2013 by Sithzam
Happy Mid Autumn 2013 | Viet Nam
Add a Comment:
 
:iconaiimeee:
aiimeee Featured By Owner May 4, 2014
Leleleplz (fixed) 
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner May 4, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconmeme-candia:
Meme-candia Featured By Owner Sep 19, 2013  Student General Artist
¡muy lindo!
Reply
:iconbichtram6894:
bichtram6894 Featured By Owner Sep 19, 2013  Student Traditional Artist
lần đầu tiên thấy a vẽ là đã thích rồi ♥ dù tập tành cũng được 1 thời gian cảm thấy lâu lắc những vẫn không được như v :3
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Sep 19, 2013   Traditional Artist
cứ tập khoảng 10 năm đi em , mọi thứ sẽ khác thôi :)
Reply
:iconbichtram6894:
bichtram6894 Featured By Owner Sep 19, 2013  Student Traditional Artist
đệt =,= năm nay e bắt đầu học đh :)) hy vọng sẽ nhanh tiến bộ hơn :3 e có đưa bạn e xem tranh của a và tụi nó cũng thích :)
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Sep 19, 2013   Traditional Artist
:)
Reply
:iconmilenkadelic:
milenkadelic Featured By Owner Sep 17, 2013  Hobbyist Traditional Artist
So sweet.
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Sep 17, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconmilenkadelic:
milenkadelic Featured By Owner Sep 18, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:iconmostwelcomeplz:
Reply
Add a Comment: