Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
September 15, 2013
Image Size
955 KB
Resolution
770×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,001 (2 today)
Favourites
161 (who?)
Comments
38
Downloads
51
×
Mid Autumn 2013 by Sithzam Mid Autumn 2013 by Sithzam
Happy Mid Autumn 2013 | Viet Nam
Add a Comment:
 
:iconmeme-candia:
Meme-candia Sep 19, 2013  Student General Artist
¡muy lindo!
Reply
:iconbichtram6894:
bichtram6894 Sep 19, 2013  Student Traditional Artist
lần đầu tiên thấy a vẽ là đã thích rồi ♥ dù tập tành cũng được 1 thời gian cảm thấy lâu lắc những vẫn không được như v :3
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Sep 19, 2013   Traditional Artist
cứ tập khoảng 10 năm đi em , mọi thứ sẽ khác thôi :)
Reply
:iconbichtram6894:
bichtram6894 Sep 19, 2013  Student Traditional Artist
đệt =,= năm nay e bắt đầu học đh :)) hy vọng sẽ nhanh tiến bộ hơn :3 e có đưa bạn e xem tranh của a và tụi nó cũng thích :)
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Sep 19, 2013   Traditional Artist
:)
Reply
:iconmilenkadelic:
milenkadelic Sep 17, 2013  Hobbyist Traditional Artist
So sweet.
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Sep 17, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconmilenkadelic:
milenkadelic Sep 18, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:iconmostwelcomeplz:
Reply
:iconarobeddy:
Hey this is really awesome! I like your works... all of them! Keep doing!! 
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Sep 16, 2013   Traditional Artist
:hug:
Reply
Add a Comment: