Shop Mobile More Submit  Join Login
Head of buddha by Sithzam Head of buddha by Sithzam
Head of buddha | my project 365 | Art book
.................................
Add a Comment:
 
:iconmjbivouac:
MJBivouac Featured By Owner Jun 25, 2015
LOve the blue on the tan paper
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Jun 25, 2015   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconmjbivouac:
MJBivouac Featured By Owner Jun 26, 2015
Very nice work.
Reply
:iconsadharanart:
Sadharanart Featured By Owner Apr 7, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Beautiful work
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Apr 8, 2015   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconsimek96:
simek96 Featured By Owner Dec 2, 2014   Filmographer
Got this tattooed today, I'll post the pic when I'ts all healed up :)
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Dec 2, 2014   Traditional Artist
(y)
Reply
:iconducduytran:
ducduytran Featured By Owner Aug 31, 2014
anh vẽ đẹp quá. đây là anh vẽ máy hay vẽ tay ạ ?
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Aug 31, 2014   Traditional Artist
vẽ tay nha em 
Reply
:iconmowgli-nejin:
Mowgli-Nejin Featured By Owner Jun 4, 2014  Hobbyist Interface Designer
sooooo dope!
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Jun 4, 2014   Traditional Artist
=]]
Reply
:iconaiimeee:
aiimeee Featured By Owner May 4, 2014
:squee: 
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner May 4, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:icondiamond1795:
diamond1795 Featured By Owner Mar 19, 2014
Its is beautiful in every single detail! 
Love it!
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Mar 20, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconxuanngoc:
xuanngoc Featured By Owner Mar 8, 2014
có cảm giác thật buồn :'c và dường như mất đi sự từ bi. Đó là sự khó khăn rất lớn khi minh họa tôn giáo nếu không nhìn nhận mà đặt mình trong đó, cảm nhận mọi thứ mà không phải từ các giác quan. Dù sao cũng cảm ơn ạ!
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Mar 8, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconmilenkadelic:
milenkadelic Featured By Owner Feb 23, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Great job.
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Feb 23, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconcarrotplush:
CarrotPlush Featured By Owner Feb 22, 2014
Adore this, the expression is awesome.
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Feb 22, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconzemti:
Zemti Featured By Owner Feb 21, 2014
super awesome!!!!
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Feb 21, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconevilscarrlett:
EvilScarrlett Featured By Owner Feb 21, 2014  Hobbyist General Artist
beautiful details!
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Feb 21, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconevilscarrlett:
EvilScarrlett Featured By Owner Feb 21, 2014  Hobbyist General Artist
:D
Reply
:icongraphic-rusty:
graphic-rusty Featured By Owner Feb 21, 2014  Hobbyist General Artist
exceptional work, great detail and feeling.
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Feb 21, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:icononeinfinitelove:
OneInfiniteLove Featured By Owner Feb 21, 2014  Hobbyist Photographer
Great job! This would make a stunning tattoo. ;)
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Feb 21, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
:iconmiszinsane:
MiszInsane Featured By Owner Feb 21, 2014  Professional Filmographer
This is beautiful!
Reply
:iconsithzam:
Sithzam Featured By Owner Feb 21, 2014   Traditional Artist
:hug:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 21, 2014
Image Size
859 KB
Resolution
717×950
Link
Thumb

Stats

Views
4,529
Favourites
165 (who?)
Comments
32
Downloads
89
×